කර්මාන්ත පුවත්

 • Promote Lean Project Management

  කෙට්ටු ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය ප්‍රවර්‍ධනය කරන්න

  අපගේ සමාගමේ තුනී ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ මට්ටම තවදුරටත් ප්‍රවර්‍ධනය කිරීම සඳහා, ව්‍යාපෘති දෙපාර්තමේන්තුවේ පිරිස්වල සවිස්තරාත්මක ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම, වැඩ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා විවිධ දෙපාර්තමේන්තු වල උද්යෝගය, මුලපිරීම සහ නිර්‍මාණාත්මකභාවය උත්තේජනය කිරීම සහ පී ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Parent- Child Cherry Picking Activity.

  දෙමාපිය- ළමා චෙරි තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම.

  ජුනි යනු සගයන්ගේ විනෝදාත්මක ජීවිතය පොහොසත් කිරීම සහ කණ්ඩායම් සහජීවනය ඉහළ නැංවීම සඳහා ජුනි 20 දා චෙරි වත්තට යාමට සගයන් සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් සංවිධානය කළ ඩේලියන් ටෙක්මැක්ස් තාක්‍ෂණ සමාගම, ජවසම්පන්න සමයකි. ...
  වැඩිදුර කියවන්න