පරිගණක පාලන පද්ධතිය

කෙටි විස්තරය:

පරිගණක පාලන ක්‍රියාවලිය පියවර තුනකට සම්පිණ්ඩනය කළ හැකිය: තත්‍ය කාලීන දත්ත ලබා ගැනීම, තත්‍ය කාලීන තීරණ ගැනීම සහ තත්‍ය කාලීන පාලනය.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

හැදින්වීම

පරිගණක තාක්‍ෂණය, පාලන තාක්‍ෂණය, සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ශිල්පීන් සහ ප්‍රතිබිම්භ තාක්‍ෂණ දියුණුව හේතුවෙන් ස්වයංක්‍රීයව ශීතකරණයේ සහ වායු සමීකරණයේදී මයික්‍රොකොම්පියුටර් පාලන තාක්‍ෂණය යෙදීම වඩ වඩාත් සුලභ වී ඇත. මයික්‍රො පරිගණකය තුළට සම්ප්‍රදායික පාලන ක්‍රමය හඳුන්වා දීමෙන් පසු පරිගණකයේ බලවත් ගණිත ක්‍රියා, තර්ක මෙහෙයුම් සහ මතක ක්‍රියාකාරකම් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත හැකි අතර පාලක නීතියට අනුකූල මෘදුකාංග සම්පාදනය කිරීමට මයික්‍රො පරිගණක උපදෙස් පද්ධතිය භාවිතා කළ හැකිය. දත්ත ලබා ගැනීම සහ දත්ත සැකසීම වැනි පාලිත පරාමිති වල පාලනය සහ කළමනාකරණය සාක්‍ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මයික්‍රො පරිගණකය මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි.

  පරිගණක පාලන ක්‍රියාවලිය පියවර තුනකට සම්පිණ්ඩනය කළ හැකිය: තත්‍ය කාලීන දත්ත ලබා ගැනීම, තත්‍ය කාලීන තීරණ ගැනීම සහ තත්‍ය කාලීන පාලනය. මෙම පියවර තුන අඛණ්ඩව පුනරාවර්තනය වීමෙන් ලබා දී ඇති නීතියට අනුකූලව සමස්ත පද්ධතියම පාලනය කර සකස් කර ගැනීමට හැකි වේ. ඒ සමඟම, පාලිත විචල්‍යයන් සහ උපකරණ ක්‍රියා කරන තත්ත්‍වය, දෝෂ ආදිය අධීක්ෂණය කිරීම, අනතුරු ඇඟවීම් සහ ආරක්‍ෂාවන් සීමා කිරීම සහ historicalතිහාසික දත්ත වාර්තා කිරීම ද සිදු කරයි.

  නිරවද්‍යතාවය, තත්‍ය කාලීන, විශ්වසනීයත්වය වැනි පාලන කාර්යයන් අනුව පරිගණක පාලනය කිරීම ප්‍රතිසම පාලනයකින් තොර බව කිව යුතුය. වඩාත් වැදගත්ම කරුණ නම් පරිගණක හඳුන්වා දීමෙන් සිදු වූ කළමනාකරණ කාර්‍යයන් (අනතුරු ඇඟවීමේ කළමනාකරණය, historicalතිහාසික වාර්තා යනාදිය) වැඩි දියුණු කිරීම ඇනලොග් පාලකයන්ට ලඟා විය නොහැක. එම නිසා මෑත වසරවලදී ශීතකරණයේ සහ වායු සමීකරණයේ ස්වයංක් රීය පාලනයේ යෙදීමේදී විශේෂයෙන් විශාල හා මධ් යම ප් රමාණයේ වායු සමීකරණ පද්ධති ස්වයංක් රීයව පාලනය කිරීමේදී පරිගණක පාලනය ප් රමුඛ විය.


  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න